KEF Q 400b
ELAC SUB 50 ESP
Energy S 8.3
Velodyne CHT-8R
Velodyne CHT-12

KEF Q 400b

"…เรื่องของความร้อนสะสม และการหยุดทำงานลงชั่วคราวในช่วงที่เปิดให้แอ๊คทีฟซับวูฟเฟอร์ตู้นี้ต่อเนื่องสี่วันสี่คืน และตลอดเทอมของการทดลองฟัง เท่าที่ตรวจสอบดูโดยละเอียดเป็นระยะๆ ต้องขอเรียนว่าเรื่องของอุณหภูมิความร้อนสะสมนั้นอยู่ในระดับที่แค่อุ่นๆ เท่านั้น ส่วนเรื่องการหยุดการทำงานลงชั่วคราวขอเรียนว่าไม่เกิดขึ้นตลอดการทดลองฟัง…"

โดย "วีระพัฒน์ ณัฏฐ์ธนภัทร"

ELAC SUB 50 ESP “สุภาพ ลุ่มลึก น่าหลงใหล”

"…จุดเด่นของการออกแบบแอคทีฟซับวูฟเฟอร์ของ ELAC ชูประเด็นในระบบ ESP ที่ถูกบรรจุลงในซับวูฟเฟอร์รุ่นใหม่และเป็นรุ่นสูงของ ELAC การทำงานของ ESP คือระบบที่ควบคุมความถี่และกำลังขับดันให้สัมพันธ์กัน เมื่อเกิดสภาวะการทำงานที่หนักเกินไประบบนี้จะควบคุมอุปกรณ์ทุกชิ้นให้ทำงานเป็นปกติอยู่ตลอดเวลา …"

โดย "bluebird u11"

Energy S 8.3

"…อีกคุณสมบัติประการหนึ่งที่ละเลยในการลองฟังไม่ได้เด็ดขาด นั่นคือคุณสมบัติด้านการถ่ายทอดมิติเวทีเสียงอันเนื่องมาจากการเสริมลำโพงซับวูฟเฟอร์ Energy S8.3 เข้าร่วมกับชุดดูหนังหรือฟังเพลงซึ่งให้คุณภาพที่สื่อสารออกมาในรูปแบบเดียวกัน…"

ลำโพงแอคตีฟซับวูฟเฟอร์
Energy S 8.3
โดย "ยุทธพงศ์ ลิ้ม"

Velodyne CHT-8R

"…มันช่วยเสริมฐานเสียงทุ้มให้แผ่ขยายออกมาเต็มเหยียด เสียงตีกลองในแทร็คแรก เสียงรัวสารพัดเครื่องเคาะในแทร็คที่สี่ รวมถึงเสียงกลองทิมปานีในแทร็คที่สิบและแทร็คอื่นๆ ต่างสำแดงความเป็นตัวตนที่ชัดคมออกมาเต็มพิกัด ไม่ว่าจะอยู่ระนาบด้านหน้าหรือเลยลึกลดหลั่นลงไปหลังลำโพง โดยรักษาความคมชัด หนักแน่น แม่นยำไว้ตลอด ไม่ละเว้นปล่อยตัวให้รุ่มร่ามแม้ว่าจะใช้ระดับความดังที่เบาหรือดังกว่าการฟังปรกติ …"

ลำโพงแอคตีฟซับวูฟเฟอร์
Velodyne CHT-8R
โดย "ยุทธพงศ์ ลิ้ม"
 
 
[ เพื่อการรับชมที่สมบูรณ์ แนะนำให้ตั้งค่ารายละเอียดหน้าจอ (Screen Resolution) ที่ 1024 X 768 Pixels ]

เวปไซต์นี้รังสรรค์โดย ธนกฤต เสรีรักษ์, E-mail : thanakrit@audio-teams.com
Copyright ® 2001-2007  www.audio-teams.com All rights reserved by Audio-Teams.Com
Contact :  info@audio-teams.com