Magnepan ราคาพิเศษ
Bose RoomMatch / PowerMatch

Odin สายระดับอ้างอิงจาก Nordost Cable

โดย “ ยุทธพงศ์ ลิ้ม ” และ “Music Zealot”

วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2550 Mr. Lars Kristensen ( Nordost Sales Trainer ) จาก บริษัท Nordost จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสายสัญญาณ สายลำโพง สายไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อันเกี่ยวกับเครื่องเสียง ได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อแนะนำสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่น Odin ซึ่งเป็นสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่นเรือธงระดับอ้างอิงใหม่ล่าสุดต่อนักเล่นเครื่องเสียงชาวไทย

การแนะนำสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่น Odin ดังกล่าวมานี้ บริษัท เดโค โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ได้เชิญนิตยสารเครื่องเสียงทุกเล่มที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยเข้ามานั่งฟังการแนะนำดังกล่าวในวันเดียวกัน

ในส่วนของนิตยสาร What Hi-Fi ( Thailand ) มีนักเขียนในทีมงานออดิโอทีมจำนวน 2 คน คือ คุณยุทธพงศ์ ลิ้ม และ “Music Zealot” ซึ่งได้รับมอบหมายจากอาจารย์ธนกฤต เสรีรักษ์ (เว็บไซต์ www.audio-teams.com ) ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับการเข้านั่งฟังการแนะนำผลิตภัณฑ์ และเป็นตัวแทนนิตยสาร What Hi-Fi ? ( Thailand ) ร่วมกับอาจารย์ไมตรี ทรัพย์เอนกสันติ บรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร What Hi-Fi ? ( Thailand ) ซึ่งได้เดินทางตามมาสมทบในช่วงหลัง

การแนะนำสินค้าในครั้งนี้ ทาง บริษัท เดโค โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้มีการเตรียมการอย่างพร้อมสรรพสมกับเป็นมืออาชีพ โดยมีการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่นใหม่นี้ เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงที่ใช้ในการสาธิตคุณภาพสาย แผ่นซีดีซึ่งผลิตมาเป็นพิเศษเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบและเทคโนโลยีในการผลิต คุณสมบัติจำเพาะของสายรุ่น Odin พร้อมทั้งแผ่นกระดาษสำหรับจดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดรวมกันไว้ในแฟ้มอย่างเรียบร้อย รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและให้คำแนะนำตลอดเวลา ในเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ต้องขอชมเชยว่าทำได้ดีมากทีเดียว

Mr. Lars Kristensen ได้อธิบายถึงเหตุผลที่ทางบริษัท Nordost ได้มีการออกแบบสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่น Odin ซึ่งเป็นสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่นเรือธงระดับอ้างอิงใหม่ล่าสุด ว่ามีสาเหตุมาจากการที่นักเล่นเครื่องเสียงจำนวนมากซึ่งเคยซื้อผลิตภัณฑ์สายสัญญาณและสายลำโพงรุ่น Valhalla ( สายรุ่นเรือธงระดับอ้างอิงในอดีตก่อนที่จะมีการผลิตรุ่น Odin) และมีความชื่นชอบเป็นอย่างมากต่อสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่นดังกล่าว ได้สอบถามถึงสายสัญญาณและสายลำโพง ที่มีคุณภาพสูงกว่าสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่น Valhalla อันมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากในวงการสายสัญญาณและสายลำโพงสำหรับการเชื่อมต่อชุดเครื่องเสียง

บริษัท Nordost พบว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากสำหรับการที่จะผลิตสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสูงกว่าสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่น Valhalla เพราะว่าสายในรุ่น Valhalla ดังกล่าวมีเทคโนโลยีในการผลิตที่สูงมาก รวมทั้งมีคุณภาพเสียงอันยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากอยู่แล้วในขณะนี้

การค้นคว้าและวิจัยอย่างหนักและเป็นเวลานานหลายปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตสายที่มีคุณภาพสูงกว่าสายรุ่น Valhalla ได้ทำให้ Nordost ประสบความสำเร็จในการผลิตสายที่มีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่า โดยได้ตั้งชื่อสายรุ่นดังกล่าวว่า Odin

แนวทางการออกแบบสายรุ่น Odin นั้น มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายคลึงกับรุ่น Valhalla แต่ได้มีเทคนิคการออกแบบและการผลิตสายเป็นพิเศษ โดยผ่านการค้นคว้าวิจัยเป็นเวลานานมากหลายปี จนกระทั่งแน่ใจว่าสายที่ถูกผลิตเสร็จสิ้นออกมาจากกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้วนั้น จะมีความเที่ยงตรง และมีคุณภาพสูงกว่าสายรุ่น Valhalla อย่างแน่นอน

กระบวนการผลิตสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่น Odin นั้น ยังมีความซับซ้อนอย่างมาก ซึ่ง Mr. Lars Kristensen ได้กล่าวว่ามีเพียง Nordost เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่สามารถผลิตสายที่มีความซับซ้อนของการผลิตอย่างนี้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้สายของ Nordost ทุกรุ่นถูกประกอบสำเร็จรูปมาจากโรงงานโดยตรง

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงขั้วต่อสายสัญญาณ หรือสายลำโพง โดยหวังว่าขั้วต่อคุณภาพสูงราคาแพงที่นำมาเปลี่ยนนั้น จะทำให้คุณภาพเสียงโดยรวมของสาย Nordost ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั้น Mr. Lars Kristensen กล่าวว่า “ เป็นไปไม่ได้ และเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ” แม้ว่าจะเป็นการใช้ขั้วต่อสายสัญญาณและสายลำโพงที่มีราคาสูงมากๆ

เพราะว่าการออกแบบและการผลิตสาย มีการออกแบบขั้วต่อสัญญาณร่วมกันมาตั้งแต่ในตอนต้น และมีความซับซ้อนในการผลิตอย่างมาก การนำสายและขั้วต่อมาเข้ากันด้วยตนเอง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณภาพเสียงโดยรวมของสาย Nordost ลดลงจากเดิมมาก

สายลำโพง Odin มีโครงสร้างแบบ Dual Micro Mono-Filament Ribbon Construction ซึ่งมีพื้นฐานมาจากโครงสร้างแบบ Mono-Filament ของรุ่น Valhalla อันเป็นโครงสร้างแบบใช้อากาศเป็นฉนวน (Air Dielectric) แต่สำหรับรุ่น Odin จะมีกระบวนการผลิตที่เหนือขึ้นไปอีก โดยการนำเอา FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) Mono-Filament จำนวน 2 เส้น มาบิดเป็นเกลียวรวมเข้าด้วยกัน ก่อนที่จะนำไปพันเป็นวงรอบๆ ตัวนำสัญญาณแบบ Solid-core ทำให้ลดพื้นที่จุดสัมผัสของตัวนำสัญญาณ และคงสภาพทางกายภาพไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะเมื่อสายถูกทำให้เกิดการโค้งงอ

สำหรับสายสัญญาณ Odin มีโครงสร้างแบบ Dual Micro Mono-Filament Construction เช่นเดียวกัน และยังมีการผลิตสายด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ล่าสุด ด้วยเทคโนโลยี Total Signal Control (TSC) Shielding ซึ่งจะทำให้สามารถลดการรั่วไหลของสัญญาณ และป้องกันการรบกวนสัญญาณจากภายนอก

สายรุ่น Odin ยังมีช่วงการตอบสนองความถี่สัญญาณเสียงที่กว้างขวางมากกว่าสายรุ่น Valhalla (ซึ่งปกติจะเป็นสายที่มีการตอบสนองสัญญาณเสียงได้กว้างขวางมากอยู่แล้ว) โดย สายรุ่น Odin สามารถตอบสนองความถี่ได้กว้างขวางมากสูงถึง 1 GHz เลยทีเดียว !!!!!

นอกจากนี้ คุณสมบัติในด้านกายภาพยังมีความยืดหยุ่นสูงมาก โดยสามารถหักงอ บิดสายได้โดยไม่เกิดความสูญเสียคุณสมบัติทางกายภาพ หรือเกิดความสูญเสียคุณสมบัติในด้านคุณภาพเสียงให้มีคุณภาพเสียงที่ลดลงจากเดิมแต่อย่างใด

ในช่วงท้ายของการแนะนำผลิตภัณฑ์สายสัญญาณและสายลำโพงรุ่น Odin นั้น Mr. Lars Kristensen ได้เปิดเพลงให้คณะที่มาจากนิตยสารเครื่องเสียงต่างๆ ได้ฟังความแตกต่างของคุณภาพเสียงจากสายสัญญาณและสายลำโพง ระหว่างรุ่น Odin และรุ่น Valhalla เป็นการเปรียบเทียบคุณภาพเสียงระหว่างสายทั้งสองชุด

สำหรับชุดเครื่องเสียงที่ใช้ในการสาธิตประกอบด้วย

 • Ayre C-5xe Universal Stereo Player
 • Ayre K-5xe Preamplifier
 • Ayre MX-R Mono Amplifier
 • Aerial Acoustics Model 9 Loudspeaker

สายไฟของชุดเครื่องเสียงทั้งหมดต่อผ่าน กล่องจ่ายกระแสไฟฟ้า Nordost Thor Power Distribution

ในการสาธิตความแตกต่างในคุณภาพเสียงของสายสัญญาณและสายลำโพง ระหว่างรุ่น Odin และรุ่น Valhalla นั้น Mr. Lars Kristensen ได้เปิดเพลงให้สื่อมวลชนของนิตยสารต่างๆ ได้ฟังคุณภาพเสียงของสายสัญญาณและสายลำโพงในรุ่น Odin จนเป็นที่พึงพอใจแล้ว จากนั้น ได้ทำการเปลี่ยนสายสัญญาณ หรือสายลำโพง เป็นรุ่น Valhalla และเปิดเพลงเดียวกันในลักษณะ A-B Test เพื่อให้สามารถรับฟังความแตกต่างของคุณภาพเสียงอย่างชัดเจน

รูปแบบวิธีการนำเสนอของ Mr. Lars Kristensen ในการทดลองฟังเสียงนั้น จะมีความแตกต่างจากการนำเสนอขอบงนักเล่นเครื่องเสียงทั่วไป ซึ่งโดยปกติมักจะใช้แผ่นซีดีที่มีคุณภาพของการบันทึกเสียงมาเป็นอย่างดีเท่านั้นในการลองฟัง แต่ Mr. Lars Kristensen นิยมที่จะใช้แผ่นซีดีที่ผลิตมาสำหรับจำหน่ายเพื่อการพาณิชย์ทั่วไป เป็นแผ่นซีดีเพลงสำหรับการนำเสนอในการลองฟังเสียงครั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่า หากใช้แผ่นซีดีประเภท Audiophile ที่มีคุณภาพของการบันทึกมาเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมทำให้คุณภาพเสียงดีอย่างแน่นอน แต่การใช้แผ่นซีดีเพื่อการพาณิชย์ทั่วไปมานำเสนอ จะเป็นการพิสูจน์ศักยภาพของสายว่ามีความยอดเยี่ยมเพียงใดในการแยกแยะความแตกต่างด้านคุณภาพของสายในแต่ละรุ่นอย่างชัดเจน

สิ่งที่ได้ยินถึงความแตกต่างนั้น ได้แสดงให้ทราบว่าสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่น Odin มีคุณภาพที่เหนือกว่าสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่น Valhalla อย่างชัดเจน แม้ว่าสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่น Valhalla จะมีคุณภาพเสียงที่ดีมาก แต่สายสัญญาณและสายลำโพงรุ่น Odin กลับมีความยอดเยี่ยมอย่างเหนือชั้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามที่ Mr. Lars Kristensen ได้กล่าวไว้ทุกประการ

ในการสาธิตคุณภาพเสียงของสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่น Odin นี้ ยังได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สายที่มีขนาดความยาวแตกต่างกัน เพื่อพิสูจน์ให้ทราบถึงความเหมาะสมในการใช้งานว่าควรจะใช้สายเชื่อมต่อที่มีขนาดความยาวมากน้อยเพียงใด

จากการได้รับฟังคุณภาพเสียงจากสายสัญญาณและสายลำโพงที่มีความยาวแตกต่างกัน เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจพอสมควร ที่สายสัญญาณและสายลำโพงของ Nordost ที่มีความยาวมากกว่า กลับให้คุณภาพเสียงที่มีความลงตัวกว่าในทุกแง่มุม ทั้งการเฉลี่ยดุลน้ำเสียงสามย่านหลักคือ ย่านเสียงทุ้ม ย่านเสียงกลาง และย่านเสียงแหลม ในปริมาณและสัดส่วนที่เท่าเทียมเสมอสมานกัน คุณสมบัติด้านการตอบสนองขอบเขตของเสียงดนตรีที่กว้างขวางกว่า (Dynamic Range) และ การแสดงความแตกต่างของตัวโน๊ตดนตรีที่มีความใกล้เคียงกัน (Dynamic Contrast) ต่อเนื่องไปถึงการควบคุมจังหวะเวลาของเสียงดนตรี (Timing) ให้มีความเที่ยงตรงและแม่นยำอย่างที่สุด โดยช่วงที่ได้ลองฟังเปรียบเทียบในระดับความยาวต่างๆของสายลำโพง Odin นี้จะมีความยาวที่เหมาะสมของสายลำโพงอยู่ที่ขนาดความยาว 4 เมตร

ในเรื่องดังกล่าวนี้ Mr. Lars Kristensen ได้อธิบายว่าอาจจะมีความแตกต่างจากสายยี่ห้ออื่นๆ ที่มักจะแนะนำให้ใช้สายต่างๆ ที่มีความยาวไม่มากเกินไป แต่ Nordost ได้ให้คำแนะนำต่อลูกค้าว่าสาย Nordost ที่มีความยาวมากนั้น ไม่มีปัญหาทำให้คุณภาพเสียงลดลงแต่อย่างใด สายที่มีความยาวมากยิ่งมีความเหมาะสม (แต่ต้องไม่ยาวมากจนเกินไป)

ในเรื่องความยาวของสายที่เหมาะสมนี้ Mr. Lars Kristensen ได้กล่าวว่า ไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่าควรจะมีความยาวเท่าไรสำหรับความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งจำเป็นจะต้องลองฟังเท่านั้น ในเรื่องดังกล่าวก็มีการถกเถียงกันอยู่เสมอ แต่สำหรับในกรณีของสายยี่ห้อ Nordost นั้น ได้ถูกแนะนำว่าควรใช้สายลำโพงที่มีความยาว 4 เมตร หรือ 6 เมตร (ซึ่ง Mr. Lars Kristensen ได้กล่าวว่าตนเองยังคงมีความคิดที่จะทดลองสายลำโพงที่มีความยาวถึง 8 เมตร เพื่อเปรียบเทียบในเรื่องคุณภาพเสียง)

ในช่วงท้าย Mr. Lars Kristensen ได้กล่าวว่า Nordost มีโครงการที่จะผลิตสายไฟฟ้า รุ่น Odin (อยู่ในระหว่างการดำเนินการผลิต) โดยจะมีการวางจำหน่ายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

Technical Specifications : Odin Interconnect

 • Insulation: High purity Class 1.003 Teflon (FEP)
 • Construction: Precision Dual Micro Mono-Filament with TSC
 • Conductors: 8 x 23 AWG Silver-Plated 99.99999 OFC
 • Capacitance: 0.19 pF/Ft
 • Inductance: 0.07 uH
 • Propagation: 90% the speed of light
 • Shield Coverage: 100%

Odin Speaker Cable

 • Insulation: High purity Class 1.003 Teflon (FEP)
 • Construction: Precision Dual Micro Mono-Filament Ribbon
 • Conductors: 24 x 20 AWG Silver-Plated 99.99999 OFC
 • Capacitance: 9.20 pF/Ft
 • Inductance: 0.15 uH
 • Propagation: 90% the speed of light

Prices : Odin Interconnect

0.6 m pair (RCA or XLR) $14,000

Each additional 0.5 m/pair $2,000 

Odin Speaker Cable

1 m pair (Z Plugs or Spades Bi-wire or shotgun) $20,000

Each additional 0.5 m/pair $3,000

หมายเหตุ
Odin เป็นชื่อเทพเจ้าแห่งสงคราม (God of War) ของชาวนอร์เวย์ หรือชาวสแกนดิเนเวียน ในยุคสมัยชาวไวกิ้ง (Viking Age) ซึ่ง Nordost ได้นำเอาชื่อของเทพเจ้าองค์อื่นในเรื่องราวและตำนานที่เกี่ยวกับชาวนอร์เวย์ หรือชาวสแกนดิเนเวียน เช่น Valhalla , Thor, Tyr และ Heimdall เป็นต้น มาใช้ในสายสัญญาณและสายลำโพงรุ่นอื่นๆ เช่นเดียวกัน

 

"Audio-teams.com"
กันยายน 2550

ขอขอบคุณ บริษัท เดโค โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และคุณมนตรี คงมหาพฤกษ์
พนักงานบริษัทฯ สำหรับการต้อนรับ และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้


 
[ เพื่อการรับชมที่สมบูรณ์ แนะนำให้ตั้งค่ารายละเอียดหน้าจอ (Screen Resolution) ที่ 1024 X 768 Pixels ]

เวปไซต์นี้รังสรรค์โดย ธนกฤต เสรีรักษ์, E-mail : thanakrit@audio-teams.com
Copyright ® 2001-2007  www.audio-teams.com All rights reserved by Audio-Teams.Com
Contact :  info@audio-teams.com