Magnepan ราคาพิเศษ
Bose RoomMatch / PowerMatch

รายชื่อผู้โชคดี จากกระทู้ 2098

ตามที่ผมได้แสดงความจำนงและเปิดโอกาสให้ท่านผู้อ่านได้ร่วมสนุก ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกระทู้ข้างต้น (2098) ในเวปบอร์ดถามมา-ตอบไป หัวข้อกระทู้ที่ว่า...

" การเล่นเครื่องเสียงควรจะใช้ธรรมะข้อใดกำกับ จึงจะมีความสุข "

โดยสมนาคุณรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกความคิดเห็นที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากทีมงานแล้วว่า ตรงประเด็นของคำถามในกระทู้มากที่สุด เป็นลำโพง JM Lab Chorus 705 สองทางวางหิ้งมูลค่ารางวัล 10,500 บาทนั้น

ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นมากกว่าร้อยท่าน และผ่านหลักเกณฑ์กติกาที่กำหนดเป็นสองวาระ และมีผู้ปฏิบัติตามกติกาได้ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมด 36 ท่าน

ผมและท่านผู้รู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ได้ร่วมกันพิจารณาความคิดเห็นทั้ง 36 ท่านโดยละเอียดแล้ว มีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่า การเล่นเครื่องเสียง เป็นกิเลสลักษณะหนึ่งในทางธรรม ที่ยึดติดกับสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงและอารมณ์ แม้เป็นความสุข แต่ก็ย่อมมีความทุกข์ซ่อนเร้นเสมอ เพราะเป็นการสะสมแสวงหาวัตถุโดยจิตใจเป็นตัวชี้นำ ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาที่หล่อเลี้ยงด้วยขันธ์ห้า ซึ่งย่อมเป็น "เหตุ" ที่จะทำให้เกิด "ผล" ที่เป็นทุกข์ได้เสมอ หากการกระทำนั้นๆ พลั้งพลาดขาดสติและการไตร่ตรอง

อย่างไรก็ตาม, ลักษณะทุกข์ที่เป็นปัจเจกบุคคลอย่างนี้ แต่ละท่านก็ย่อมมีหลักเกณฑ์เฉพาะตัว หรือพูดได้ว่า มีธรรมะเฉพาะตัว ในการกำกับและปัดเป่าความทุกข์นั้นๆ หรือขจัดความทุกข์นั้นๆ ไปตามวาระและเหตุผลอันควรในแต่ละท่าน มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เหตุปัจจัย ดังที่ปรากฏในการแสดงความคิดเห็นจำนวนร้อยกว่าท่าน รวมถึง 36 ท่านข้างต้นด้วย ทั้งนี้พิจารณาโดยถือเอา "ประเด็น" ของกระทู้ 2098 เป็นธง

ในที่สุดก็เห็นพ้องกันว่า ทุกๆ ความคิดเห็นนั้น ล้วนอยู่ในข่ายที่สามารถกำกับหรือขจัดปัดเป่าทุกข์(สำหรับกรณีนี้)ในการเล่นเครื่องเสียงของแต่ละท่านได้ มากน้อยก็อยู่ที่แนวทางและความเพียรของแต่ละท่าน ไม่ปรากฏข้อสงสัยใดๆสำหรับทีมงานฯอีก

ทางเลือกที่เหมาะสมในกระทู้นี้ จึงเป็นการเหมาะควรที่สุด หากจะพิจารณามอบรางวัลสมนาคุณ ตอบแทนน้ำใจทุกท่านที่กรุณาเข้ามาร่วมสนุก ร่วมแสดงความคิดเห็นอันหลากหลายในกระทู้นี้ ด้วยการจับสลากเพื่อหาผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียว (จากทั้งหมด 36 ท่าน) เป็นผู้มีสิทธิ์รับรางวัลที่กำหนดไว้

โดยสรุป, ผมและทีมงานฯ มีความเห็นว่า ทุกความคิดเห็นทั้ง 36 ท่าน มีเหตุผลฟังขึ้น ตรงประเด็นกับเนื้อหาที่ตั้งเป็นกระทู้ และเลือกการมอบรางวัลสมนาคุณด้วยวิธีการจับสลาก จากทั้งหมด 36 ความคิดเห็นข้างต้น ให้ได้เพียง 1 ความคิดเห็นเป็นผู้ชนะเลิศ

ต่อมา, วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2546 ชมรมออดิโอทีมและออดิโอทีมดอตคอม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยเรื่องราวของห้องฟังเพลงและทริคในการปรับจูนฯ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ดำเนินการจับสลากมอบรางวัลข้างต้นให้สิ้นสุดในคราวเดียวกัน

ผมได้จับสลากรายชื่อผู้โชคดีจากทั้งหมด 36 ท่าน (ต่อหน้าสักขีพยานที่เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 ท่านในวันนั้น-อ่านรายละเอียดในหัวข้อ สัพเพเหระกับห้องฟังเพลง) ซึ่งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลลำโพงสองทางวางหิ้ง JM Lab Chorus 705 จากห้างไฮเอ็นด์ออดิโอ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 รางวัล ได้แก่ คุณสาคร สินธทียากร และผู้ตั้งกระทู้ข้างต้น นพ. มนตรี บุญญเลสนิรันตร์ ได้รับสมนาคุณสายไฟเอซี Audioquest NRG-2 ความยาว 1.5 เมตร 1 เส้น

ผมได้เรียนเชิญ คุณสาคร สินธทียากร ผู้โชคดี และเรียนเชิญ นพ. มนตรี บุญญเลสนิรันตร์ ผู้เป็นเจ้าของกระทู้หรือตั้งกระทู้ข้างต้น มารับของรางวัล ณ ห้างไฮเอ็นด์ ออดิโอ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ในวันพุธที่ 28 พฤษาคม เวลาเที่ยงตรง

ซึ่งบัดนี้ทั้งสองท่านได้รับมอบรางวัลและของสมนาคุณในรายการนี้เรียบร้อยแล้ว ผมและทีมงานออดิโอทีมดอตคอม ขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในกระทู้ข้างต้นทุกๆท่าน และขอบพระคุณผู้สนับสนุนรางวัลของสมนาคุณทั้งหมดในครั้งนี้ ซึ่งห้างไฮเอ็นด์ ออดิโอ โดย คุณมนู ฉัตรเพชรา เจ้าสัวใหญ่ไฮเอ็นด์ออดิโอกรู๊ป เป็นผู้เอื้อเฟื้อสนับสนุน

คุณสาคร สินธทียากร (ซ้าย) รับมอบลำโพง JM Lab Chorus 705 จากคุณมนู ฉัตรเพชรา (ขวา)
นพ. มนตรี บุญญเลสนิรันตร์ (ซ้าย) รับมอบสายไฟเอซี Audioquest NRG-2 จากคุณมนู ฉัตรเพชรา (ขวา)
นพ. มนตรี บุญญเลสนิรันตร์ ผู้เปิดประเด็นกระทู้ 2098 (ซ้าย), คุณมนู ฉัตรเพชรา ไฮเอ็นด์ออดิโอ ผู้สนับสนุนรางวัล (กลาง), คุณสาคร สินธทียากร ผู้โชคดี (ขวา)
ขอขอบพระคุณเป็นกรณีพิเศษสำหรับ นพ. มนตรี บุญญเลสนิรันตร์ ผู้เป็นเจ้าของกระทู้ข้างต้น สำหรับน้ำใจไมตรีอันยิ่งใหญ่และควรแก่การยกย่อง หลังจากได้รับมอบของสมนาคุณสายไฟเอซี Audioquest NRG-2 จากทางห้างฯตามสิทธิ์แล้ว คุณหมอได้แสดงความประสงค์อย่างหนักแน่น ด้วยการมอบสายไฟเอซีข้างต้นให้แก่ผม เพื่อนำไปเปิดประมูลในเวปไซต์ โดยให้มอบรายได้จากการประมูลทั้งหมด บริจาคช่วยเหลือสาธารณะกุศลต่อไป

 

ผมน้อมรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง และจะดำเนินการตามความประสงค์ของคุณหมอในโอกาสต่อไปครับ

จงจินต์ เสรีรักษ์
พฤษภาคม 2546

 
[ เพื่อการรับชมที่สมบูรณ์ แนะนำให้ตั้งค่ารายละเอียดหน้าจอ (Screen Resolution) ที่ 1024 X 768 Pixels ]

เวปไซต์นี้รังสรรค์โดย ธนกฤต เสรีรักษ์, E-mail : thanakrit@audio-teams.com
Copyright ® 2001-2007  www.audio-teams.com All rights reserved by Audio-Teams.Com
Contact :  info@audio-teams.com