Magnepan ราคาพิเศษ
Bose RoomMatch / PowerMatch


ในสังคมที่มีการเร่งพัฒนาวัตถุเช่นสังคมยุคปัจจุบัน (สังคมวัตถุนิยม) มักจะเกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของผู้คนในสังคมเสมอๆ ช่องว่างเหล่านี้ เกิดจากผลพวงที่ผู้คนพยายามแสวงหาความสะดวกสบายให้แก่ตนเอง ซึ่งบางครั้ง ก็ทำให้ละเลยผู้คนรอบข้างที่มีภาวะความเป็นอยู่ที่ต่างไปจากตน หรือขาดความสะดวกสบายไปกว่าตน

ออดิโอทีมดอตคอมเป็นเวปไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวในแวดวงนักเล่นเครื่องเสียง ซึ่งเปิดดำเนินการออนไลน์อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่กลางปี 2544 นับเนื่องถึงวันนี้ก็ใช้เวลาที่ล่วงเลยมาแล้ว ด้วยการให้บริการแก่ท่านผู้ชมท่านผู้อ่านร่วมสองปี

คลิกชมภาพขยาย
คลิกชมภาพขยาย

นักเล่นเครื่องเสียงหรือผู้ที่มีความพิสมัยในสุนทรีย์รสแห่งเสียงเพลงและดนตรี นับเป็นผู้ที่มีจิตใจอันศิวิไลซ์ พัฒนาแล้ว แม้ว่าการเล่นเครื่องเสียงจะเป็นสันทนาการเฉพาะบุคคล หรือพูดได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตาม

แต่เวปไซต์ออดิโอทีมดอตคอมได้ตระหนักอยู่เสมอว่า หากการรวมกลุ่มรวมตัวของผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมรูปแบบใด ซึ่งแน่นอนว่าผู้คนในสังคมเล็กๆเหล่านี้ ย่อมมีความปรารถนาดีต่อกันเป็นพื้นฐาน เฉกสังคมของคนรักการเล่นเครื่องเสียงและนิยมการฟังเพลงเป็นอาทิ

คลิกชมภาพขยาย
คลิกชมภาพขยาย

ตราบเมื่อมีโอกาสที่เหมาะควรต่อการเอื้อเฟื้อสังคมวงกว้าง แม้จะนอกเหนือไปจากถิ่นที่หรือรสนิยมที่กลุ่มตนมี ก็ใช่สาระสำคัญที่เป็นประเด็นใดๆ ไม่ หากสังคมนั้นๆ ยังต้องการความช่วยเหลือ ในฐานะของผู้ที่ด้อยโอกาส(กว่า)อีกกลุ่ม การหยิบยื่นความช่วยเหลือที่ไม่เกินวิสัยทำได้ จึงควรเป็นสิ่งแรกๆที่พึงกระทำ

นี่เป็นที่มาของ "การจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน" ซึ่งไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะเป็นสถานที่ใดที่หนึ่ง ขึ้นกับเหตุการณ์ในขณะนั้นๆ หากมีเหตุผลและปัจจัยสูงพอให้พิจารณาเพื่อการเกื้อกูลช่วยเหลือได้ นั่นก็คือเป้าหมายที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในทันทีในแนวทางที่กล่าวมาทั้งหมดทำไมต้องเป็นกองทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ?

คลิกชมภาพขยาย
คลิกชมภาพขยาย

ทีมงานออดิโอทีมและชมรมออดิโอทีม (มีสมาชิกในนามชมรมประมาณร้อยกว่าท่าน) ได้ปรารภเรื่องกิจกรรมงานสาธารณะกุศล ในงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ของชมรมฯ ซึ่งควรจะได้กระทำร่วมกันในฐานะของกลุ่ม นอกเหนือจากกิจกรรมหลักที่ชมรมและเวปไซต์ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นการนัดพบปะกันเป็นกลุ่มเพื่อฟังชุดเครื่องเสียงตามรสนิยม, การบรรยายพิเศษและการบรรยายประกอบการสาธิตต่างๆ ในการเล่นเครื่องเสียง ฯลฯ

ต่อมาทีมงานฯได้พบพุดคุยกับท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ นายอำเภอดอนพุด และได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นจากการสนทนากันอย่างไม่เป็นทางการ ในแนวทางที่ทีมงานฯจะทำกิจกรรมสาธารณะกุศลข้างต้น จึงได้รับความร่วมมือจากศึกษาอำเภอดอนพุด จัดหาข้อมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนใด เพื่อนำมาพิจารณาช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ

ทางอำเภอคัดเลือกโรงเรียนทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้โรงเรียนที่ควรได้รับการสนับสนุนทั้งหมด 6 โรงเรียน ครั้นทีมงานฯถามไปว่า โรงเรียนใดต้องการอะไรบ้างหรือขาดแคลนอะไร ก็ได้รับคำตอบเป็นเชิงแนะนำให้ทีมงานฯไปพิจารณาด้วยตนเอง

ต่อมาทีมงานฯและคุณกอบฤทธิ์ ตรงคงสิน ประธานคณะกรรมการชมรมออดิโอทีม ได้เดินทางเป็นการส่วนตัวเพื่อไปดูสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนข้างต้น

ขณะที่เดินทางไปตำบลไผ่หลิวและตำบลดงตะงาวในเขตอำเภอดอนพุด ก็เป็นเวลาใกล้พักเที่ยง (ทีมงานไม่ได้แจ้งให้ทางอำเภอหรือโรงเรียนทราบล่วงหน้าถึงการเดินทางไปแวะชมข้างต้น) จึงมีโอกาสได้พบเห็นสภาพการรับประทานอาหารเที่ยงของเด็กนักเรียนในสภาพที่เป็นจริง

คลิกชมภาพขยาย
คลิกชมภาพขยาย

จากการสอบถามในเบื้องต้น ได้ข้อมูลจากคณะกรรมการโรงเรียนวัดบ้านรี ทราบว่า งบฯสำหรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนั้น ทางกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้จัดสรรให้โดยนับจำนวนเด็กนักเรียนเป็นเกณฑ์ ซึ่งที่นี่ ได้รับงบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเฉลี่ยคนละ 3 บาท ต่อมื้อ ด้วยข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่ต้องกระจายไปให้ทั่วถึง

เป็นไปไม่ได้ที่เงินเพียง 3 บาทต่อมื้อ จะทำให้เด็กนักเรียนตัวเล็กๆ มีอาหารมื้อกลางวันที่จะทำให้ตนเองอิ่มปากอิ่มท้องตามควรแก่อัตตภาพ และมีสภาพร่างกาย, จิตใจที่จะร่ำเรียนหนังสือหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากข้อมูลเบื้องต้นในหลายๆด้านที่ได้พบเห็นและสอบถามในวันนั้น ทำให้ทีมงานฯตัดสินใจในทันทีที่จะระดมเงิน เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพราะตระหนักว่า อาหารการกินที่ถูกหลักโภชนาการเป็นสิ่งจำเป็นต่อเด็กนักเรียน ซึ่งเขาเหล่านั้นต้องใช้กำลังสมองในการเรียน และยังสะท้อนถึงสุขภาพจิตที่ดี หากเขาเหล่านั้น ได้รับความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในด้านโภชนาการเป็นลำดับแรกๆ

คลิกชมภาพขยาย
คลิกชมภาพขยาย

ในที่สุด, ออดิโอทีมดอตคอมจึงประกาศจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในเวปบอร์ดถามมา-ตอบไป กระทู้ลำดับที่ 4409 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2546 โดยกำหนดปิดรับการบริจาคในโครงการนี้ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2546 และจะได้รวบรวมเงินกองทุนจากท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหมด นำส่งมอบโรงเรียนที่ต้องการในวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน ต่อไป


หลังจากรวบรวมข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็นกิจจะลักษณะแล้ว, ทีมงานฯจึงกำหนดเลือกไว้สองโรงเรียนที่มีสภาพควรได้รับการสนับสนุนตามโครงการนี้มากที่สุด

1. โรงเรียนวัดบ้านรี หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่หลิว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีเด็กนักเรียนในปีการศึกษา 2546 ทั้งหมด 61 คน ชาย 33 คน, หญิง 28 คน, มีครูชัยชาญ สุธรรมรักษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูทั้งหมด 5 คน

2. โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีเด็กนักเรียนในปีการศึกษา 2546 ทั้งหมด 49 คน คณะครู 6 คน

จากการรณรงค์ขอรับบริจาคโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนข้างต้น ในเวปบอร์ดถามมา-ตอบไป เป็นระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ มีผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโดยตรงและผ่านการประมูลสิ่งของต่างๆ ในหลายกระทู้ รวมยอดเงินสุทธิ 125,401 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหนึ่งบาทถ้วน)

คลิกชมภาพขยาย
คลิกชมภาพขยาย
คลิกชมภาพขยาย
คลิกชมภาพขยาย

ทีมงานได้จัดแบ่งเงินบริจาคดังกล่าวออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. มอบเป็นเงินกองทุนสำหรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านรี
จำนวนเงิน 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

2. มอบเป็นเงินกองทุนสำหรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
จำนวนเงิน 43,401 บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยหนึ่งบาทถ้วน)

3. มอบเป็นเงินกองทุนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน และบิดามารดาหรือผู้ปกครองป่วยเป็นโรคเอดส์ ซึ่งเด็กนักเรียนไม่ทราบ ทางอำเภอไม่สามารถเปิดเผยรายนามของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ข้างต้นได้ เนื่องจากขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

กองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับข้อ 3. จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

การช่วยเหลือบุตรหลานของผู้ป่วยเอดส์ในเขตสองตำบลข้างต้น ทีมงานฯ ได้ส่งมอบเงินผ่านคณะกรรมการที่นายอำเภอดอนพุดได้แต่งขึ้นเป็นคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ศึกษาธิการอำเภอ-อำเภอดอนพุด, สมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอดอนพุด, ประธานองค์การบริหารท้องถิ่นส่วนตำบล-ตำบลไผ่หลิว, ผู้อำนวยการและครูใหญ่ทั้งสองโรงเรียน, ผู้นำชุมชนทั้งสองตำบล โดยมีนายอำเภอดอนพุด เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้

รวมยอดเงินโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนซึ่งได้รับบริจาคจากท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคผ่านเวปไซต์ออดิโอทีมทั้งสิ้น 125,401 บาท
คลิกชมภาพขยาย
คลิกชมภาพขยาย
คลิกชมภาพขยาย
คลิกชมภาพขยาย

 

 
[ เพื่อการรับชมที่สมบูรณ์ แนะนำให้ตั้งค่ารายละเอียดหน้าจอ (Screen Resolution) ที่ 1024 X 768 Pixels ]

เวปไซต์นี้รังสรรค์โดย ธนกฤต เสรีรักษ์, E-mail : thanakrit@audio-teams.com
Copyright ® 2001-2007  www.audio-teams.com All rights reserved by Audio-Teams.Com
Contact :  info@audio-teams.com