Magnepan ราคาพิเศษ
Bose RoomMatch / PowerMatch

รายงานพิเศษ
ผลิตภัณฑ์ Audioquest ในประเทศไทย
โดย “ยุทธพงศ์ ลิ้ม” และ “Music Zealot”

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551  บริษัท Global Star Worldwide จำกัด  ผู้จัดจำหน่ายเครื่องเสียงชั้นนำหลายยี่ห้อ  ได้จัดงาน “A New Beginning”  เพื่อแถลงข่าวการได้รับสิทธิ์เป็นผู้จัดจำหน่ายสายยี่ห้อ Audioquest รายใหม่  และแนะนำผลิตภัณฑ์สายสำหรับใช้งานเชื่อมต่อเครื่องเสียงยี่ห้อ Audioquest  อันเป็นสินค้าใหม่ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงผู้เดียว ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้

ภายในงานจะมีตัวแทนจากผู้ผลิตสายยี่ห้อ Audioquest  ซึ่งเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์  เพื่อแนะนำและยืนยันการเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายของ บริษัท Global Star Worldwide จำกัด  รวมทั้งแนะนำสายอนุกรมใหม่ต่อนักเล่นเครื่องเสียง  และดำเนินการเป็นผู้บรรยายเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสายต่อสื่อมวลชนนิตยสารเครื่องเสียง และบรรดานักวิจารณ์เครื่องเสียงของเมืองไทย

บริษัท Global Star Worldwide จำกัด ได้ส่งจดหมายเชิญ อาจารย์ธนกฤต เสรีรักษ์  และคณะทำงานออดิโอทีม จากเว็บไซท์ www.audio-teams.com  เข้าร่วมรับฟังงานแถลงข่าวฯ  และการบรรยายเทคโนโลยีในการผลิตสายยี่ห้อ Audioquest ด้วยเช่นกัน  ซึ่ง อาจารย์ธนกฤต เสรีรักษ์  ได้พิจารณาเล็งเห็นประโยชน์ในการนำความรู้ต่างๆ มาเผยแพร่ต่อสมาชิกเว็บไซท์  และนักเล่นเครื่องเสียง  จึงได้ตอบรับการเข้าร่วมรับฟังงานแถลงข่าวฯ ดังกล่าว  

อาจารย์ธนกฤต เสรีรักษ์  หัวหน้าคณะทำงานออดิโอทีม ได้มอบหมายให้นักวิจารณ์เครื่องเสียงในสังกัดออดิโอทีม จำนวน 2 คน  คือ  “Music Zealot”  และ  “ยุทธพงศ์ ลิ้ม”  เป็นตัวแทนเว็บไซท์ www.audio-teams.com  เข้าร่วมรับฟังงานแถลงข่าวฯ ในครั้งนี้

งานแถลงข่าวการได้รับสิทธิ์เป็นผู้จัดจำหน่ายสายยี่ห้อ Audioquest รายใหม่  มีขึ้นในช่วงบ่ายของ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551  ณ โรงแรมรอแยลเบญจา ย่านสุขุมวิท  บริเวณห้องประชุมชั้น 4  โดยมีชื่องานอย่างเป็นทางการว่า “A New Beginning” Press Conference & Reviewers’ Education Training 2008

ภายในงานมีการตระเตรียมการดำเนินการไว้อย่างเพียบพร้อม  ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ห้องประชุมซึ่งแยกออกมาอย่างเป็นสัดส่วน  เอกสารความรู้เกี่ยวกับสายและโบรชัวร์สินค้า  กระดาษและเครื่องเขียนสำหรับจดบันทึก  เครื่องดื่มในช่วงหยุดพักสำหรับผู้เข้าร่วมงาน  การอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  รวมไปถึงพนักงานต้อนรับของบริษัท Global Star Worldwide จำกัด ที่บริการด้วยความเป็นมิตรและยิ้มแย้มแจ่มใส

ต้องขอชมเชยว่าการจัดงานในครั้งนี้  มีการเตรียมการที่ดีอย่างน่าประทับใจมากทีเดียว

บริษัท Global Star Worldwide จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงชั้นนำหลายยี่ห้อ  เช่น Rega, Cambridge Audio, Exposure, Incognito, Bellari  รวมทั้งผลิตภัณฑ์สายสำหรับใช้งานเชื่อมต่อเครื่องเสียงยี่ห้อ Audioquest  ซึ่งเพิ่งได้รับเอกสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น

คุณชนะชนม์ ตัณฑวณิช ซึ่งดำรงตำแหน่ง Executive Marketing Director  ในบริษัท Global Star Worldwide  จำกัด  เริ่มกล่าวเปิดงาน เวลาประมาณ 14.00 นาฬิกา โดยเล่าถึงประวัติความเป็นมาโดยย่อของบริษัทฯ  เรื่องแผนงานในการดำเนินธุรกิจ  ความพร้อมในด้านการบริการ และความมุ่งมั่นในการทำงานอันสูงยิ่ง  ซึ่งเรื่องหลายประการดังกล่าว  เป็นเหตุผลที่ทำให้ทางบริษัทฯ ถูกคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายสำหรับใช้งานเชื่อมต่อเครื่องเสียงยี่ห้อ Audioquest 

บริษัท Global Star Worldwide จำกัด  มีนโยบายในการตั้งราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายยี่ห้อ Audioquest ในระดับราคาใกล้เคียงกัน หรือเท่าเทียมกันกับราคาขายปลีกในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยพยายามอย่างยิ่งที่จะทำราคาให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในส่วนของแผนการตลาดปี พุทธศักราช 2551 นั้น  บริษัทฯ วางเป้าหมายไว้ในด้านการจำหน่ายสินค้า เฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์สายยี่ห้อ Audioquest  เป็นจำนวนยอดขายทั้งหมดอย่างน้อยเท่ากับ 7 - 8 ล้านบาทขึ้นไป

ทางด้านแผนความร่วมมือทางการตลาดและการขายกับผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงอื่นนั้น (Joint Promotions) บริษัทฯ มีแผนการที่จะร่วมมือในการทำการตลาดและการขายร่วมกับผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงชั้นนำที่มีชื่อเสียง เช่น Yamaha, Pioneer เป็นต้น 

หลังจากนั้น คุณชนะชนม์ ตัณฑวณิช ได้แนะนำตัว Mr. Steve Shade  ตัวแทนจากผลิตภัณฑ์สายยี่ห้อ Audioquest  ซึ่งดำรงตำแหน่ง Regional Sales Manager  ประจำภาคพื้นเอเชีย  เป็นผู้บรรยายเทคโนโลยี และเทคนิคต่างๆ ในการผลิตสาย

Mr. Steve Shade ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสายยี่ห้อ Audioquest  ว่ามีการเริ่มดำเนินการโดย  Mr. Bill Low  ผู้ริเริ่มก่อตั้งและเจ้าของบริษัท ในปีคริสต์ศักราช 1980  (ในระยะเวลาใกล้เคียงกันกับที่ Mr. Noel Lee  ผู้ผลิตสายยี่ห้อ  Monster Cable เริ่มก่อตั้งบริษัทในปีคริสต์ศักราช 1979)  และได้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน  จนกระทั่งได้นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดในการผลิตสายที่มีความล้ำหน้าอย่างมากในปัจจุบัน  คือ  เทคโนโลยี  PSC (Perfect-Surface Copper),  PSC+ (Perfect-Surface Copper Plus)  และ PSS (Perfect-Surface Silver)

การผลิตสายของ Audioquest ในแต่ละอนุกรมหรือแต่ละรุ่น  จะมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและล้ำหน้าหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน เพื่อให้สายมีคุณภาพสูงสุด  โดยสายในอนุกรมสูงกว่าจะมีเทคโนโลยีพิเศษเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีก

โลหะตัวนำที่ใช้ในการผลิตสายจะเป็นแบบพิเศษ  และมีการนำเข้าโลหะคุณภาพดีที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีแล้วจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เป็นต้น  โดยจะเน้นการใช้โลหะตัวนำทองแดงที่มีอนุภาคโลหะใหญ่กว่าอนุภาคโลหะทั่วไป (Long Grain Copper)  มากกว่าการเน้นความบริสุทธิ์ของโลหะตัวนำเหมือนกับที่ผู้ผลิตสายยี่ห้ออื่นนิยมกัน

การใช้โลหะตัวนำที่มีอนุภาคโลหะขนาดใหญ่ จะทำให้มีอนุภาคโลหะจำนวนน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะตัวนำทั่วไปในความยาวที่เท่ากัน  ซึ่งจะมีผลทำให้สามารถลดความผิดเพี้ยนของเสียงจากการส่งสัญญาณผ่านรอยต่อของโลหะตัวนำที่มีอนุภาคโลหะจำนวนมาก

อนุภาคโลหะที่ใช้ในโลหะตัวนำคุณภาพดีประเภท OFHC (Oxygen-Free High-Conductivity) ซึ่งใช้ในการผลิตสายทั่วไป จะมีอนุภาคโลหะจำนวน 400 Grains ต่อความยาว 1 ฟุต  ในขณะที่โลหะตัวนำประเภท FPC (Functionally Perfect Copper) ที่ใช้ในการผลิตสายของ Audioquest จะมีอนุภาคโลหะจำนวนเพียง 1 Grain เท่านั้น  สำหรับความยาวจำนวนมากกว่า 700 ฟุต  ทำให้สายที่ถูกผลิตออกมาภายในระยะความยาวดังกล่าว  ปราศจากความผิดเพี้ยนของเสียงอันเกิดจากการส่งสัญญาณผ่านรอยต่อของอนุภาคโลหะ

Mr. Steve Shade กล่าวว่าในการผลิตสายยี่ห้อ Audioquest ไม่ได้เน้นความบริสุทธิ์ของโลหะตัวนำ  แต่โดยปกติทั่วไปแล้ว ความบริสุทธิ์ของโลหะตัวนำทองแดงประเภท FPC (Functionally Perfect Copper)  ที่นำมาใช้ในการผลิตสายยี่ห้อ Audioquest  หากเทียบเป็นความบริสุทธิ์ของตัวนำเหมือนกับสายทั่วไป  ก็จะมีความบริสุทธิ์เท่ากับ  99.99997 % (Six Nines)  ซึ่งนับว่าเป็นโลหะตัวนำที่มีความบริสุทธิ์มากทีเดียว

เมื่อเทียบกับโลหะตัวนำจากผู้ผลิตสายยี่ห้ออื่น อาจจะมองดูเหมือนว่า โลหะตัวนำประเภท FPC (Functionally Perfect Copper)  ที่นำมาใช้ในการผลิตสายมีค่าที่ต่ำกว่า เพราะว่ามีการแข่งขันกันในด้านความบริสุทธิ์ของโลหะตัวนำ (จำนวน Nines มากขึ้น แสดงถึงความบริสุทธิ์ของโลหะตัวนำที่สูงขึ้น) 

เรื่องความบริสุทธิ์ของโลหะตัวนำนี้  ในเอกสารทฤษฎีเกี่ยวกับสายของ  Audioquest ซึ่งตีพิมพ์ในเว็บไซท์ ได้กล่าวไว้ว่าจำนวนตัวเลข Six Nines หรือ Eight Nines ของโลหะตัวนำประเภท OFHC (Oxygen-Free High-Conductivity)  และ ประเภท  OCC (Ohno Continuous Cast Copper) นั้น  ในสภาพความเป็นจริงแล้ว  มีความหมายที่แทบจะไม่แตกต่างกันเลย

อย่างไรก็ตาม  แม้ว่า Mr. Steve Shade จะกล่าวว่าในการผลิตสายยี่ห้อ Audioquest จะไม่เน้นความบริสุทธิ์ของโลหะตัวนำ  แต่สำหรับโลหะตัวนำประเภท PSC (Perfect-Surface Copper)  และ PSS (Perfect-Surface Silver)  ซึ่งมีคุณสมบัติด้านกายภาพที่ดีกว่าโลหะตัวนำประเภท FPC (Functionally Perfect Copper) นั้น  Mr. Steve Shade กล่าวอ้างว่ามีความบริสุทธิ์ของโลหะตัวนำเท่ากับ 99.99999999 % (Ten Nines)  เลยทีเดียว...ว้าว !!!

Audioquest ยังมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งในเรื่องทิศทางของสาย  ไม่ว่าจะเป็นสายราคาถูกที่มีการผลิตออกมาจากโรงงานทั่วไป  หรือสายที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและมีความบริสุทธิ์อย่างมากของโลหะตัวนำที่ผลิตออกมาอย่างพิถีพิถัน  ก็มีทิศทางของสายที่แน่นอนเช่นเดียวกัน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้  สายทุกเส้นที่ถูกผลิตออกมาจากโรงงาน Audioquest  จะถูกทำเครื่องหมายทิศทางการไหลของของสัญญาณไว้ที่สายอย่างชัดเจน  และมีการตรวจสอบคุณภาพของสายทีละเส้นซ้ำกันเป็นจำนวน 2 ครั้งเสมอ

ในโอกาสเดียวกันนี้  Mr. Steve Shade  ได้แนะนำสายสัญญาณอนุกรม The Rivers Series (Columbia, Colorado, Niagara)  และสายลำโพงอนุกรม The Rocket Series (Rocket33, Rocket44, Rocket88)  ที่มีคุณสมบัติอันโดดเด่นจากเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าใหม่ล่าสุด ซึ่งจะทำให้การออกแบบสายถูกผลักดันให้มุ่งไปสู่การก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับ 

เทคโนโลยีในการผลิตสาย Audioquest ที่มีความโดดเด่น และน่าสนใจ  เช่น
Dielectric-Bias System

เทคโนโลยีในการทำให้ฉนวนห่อหุ้มสายมีการเรียงตัวของโมเลกุลในทิศทางเดียวกัน  โดยการใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าขนาด 48 โวลท์ หรือ 72 โวลท์ ติดไว้กับสาย และส่งไฟฟ้ากระแสตรงออกมาอย่างต่อเนื่อง  ระหว่างตัวนำที่อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของสาย และตัวนำที่ทำหน้าที่เป็น Shield ด้านนอก

โดยปกติฉนวนห่อหุ้มสายที่ไม่ได้มีการเรียงตัวของโมเลกุลในทิศทางเดียวกัน  จะมีผลทำให้บางส่วนของสัญญาณที่วิ่งผ่านตัวนำมีความเร็วที่ช้าลง  เมื่อสายถูกติดตั้ง Dielectric-Bias System จะมีการสร้างสนามไฟฟ้าที่มีความคงที่  ซึ่งจะทำให้โมเลกุลของฉนวนห่อหุ้มสายมีความอิ่มตัว  จัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบในทิศทางเดียวกัน  และลดการกักเก็บพลังงานในฉนวนห่อหุ้มสาย

วิธีการดังกล่าว มีผลทำให้สายที่มีการติดตั้ง Dielectric-Bias System มีคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมในด้านความโปร่งใส  รายละเอียดของเสียงและไดนามิคของเสียง  รวมทั้งไม่ต้องการระยะเวลาเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานสายให้มีคุณภาพคงที่  เมื่อไม่ได้มีการใช้งานเป็นเวลานาน (Cables do not require additional run-in period)

 

 
[ เพื่อการรับชมที่สมบูรณ์ แนะนำให้ตั้งค่ารายละเอียดหน้าจอ (Screen Resolution) ที่ 1024 X 768 Pixels ]

เวปไซต์นี้รังสรรค์โดย ธนกฤต เสรีรักษ์, E-mail : thanakrit@audio-teams.com
Copyright ® 2001-2007  www.audio-teams.com All rights reserved by Audio-Teams.Com
Contact :  info@audio-teams.com