Magnepan ราคาพิเศษ
Bose RoomMatch / PowerMatch

เว็บไซต์ออดิโอทีมได้เปิดทำการออนไลน์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม 2544 ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายฤดูกาล และเวียนมาบรรจบครบรอบ 5 ปีเมือเดือนสิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากผมไม่สบายอยู่สองสามปี จึงไม่สามารถดำเนินงานอะไรได้ในช่วงดังกล่าว
เมื่อล่วงมาถึงปี 49 สุขภาพของผมก็ดีขึ้นตามลำดับ จึงหันมาให้ความสนใจกิจกรรมการกุศลที่เคยปฏิบัติเสมอมา ซึ่งได้ตั้งใจเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนว่า วาระที่เว็บไซต์ออดิโอทีมดำเนินงานครบรอบ 5 ปี ก็จะทำอะไรสักอย่างไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสนั้น เช่นขาตั้งลำโพง, ชั้นวางเครื่องเสียง, ทิปโท ซึ่งได้ลงมือทำก่อนหน้านี้บ้างแล้ว แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล
ด้วยเวลาที่กระชั้นและเร่งรีบ ซึ่งผ่านพ้นสิงหาคมปี 49 มาหลายเดือนแล้ว ในที่สุดก็ตัดสินใจหันมาทำทิปโท( Tip-Toe ) เป็นลำดับแรก เนื่องจากเมื่อหลายปีก่อน ผมเคยออกแบบและผลิตทิปโทไว้เป็นที่ระลึกรุ่นหนึ่ง ( Tip-Toe : J . J Silver Cone ) จึงไม่ใช่เรื่องยากหรือใช้เวลามากเกินไปที่จะปรับปรุงจากรุ่นเดิมให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ เพื่อให้ทันกับวาระที่เป็นมงคลของเว็บไซต์ออดิโอทีม
ในที่สุดเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ทิปโทการกุศล ( J . J Cone ) ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วปี 49 ต่อปี 50 นับเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่ง หนึ่งนั้นคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในปี 49 ที่ผ่านมา และทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาในปี 50 ซึ่งพวกเราต่างปลิ้มปิติในปีมงคลนี้ และสมควรที่จะได้ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านให้เป็นกิจจะลักษณะ เมื่อโอกาสลงตัวอย่างนี้ ขณะเดียวกัน ทราบมาว่าวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่รับรักษาดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ในขั้นสุดท้าย โดยท่านเจ้าคุณอลงกต (พระอุดมประชาทร) เจ้าอาวาสและผู้ดำเนินโครงการ ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายหลายล้านบาทต่อเดือน
น่าจะเป็นการดีหากผมจะเชิญชวนเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้อ่านท่านผู้ชมเว็บไซต์ออดิโอทีม ช่วยกันบริจาคทรัพย์สินเงินทองตามกำลังศรัทธา เพื่อนำไปมอบแด่วัดพระบาทน้ำพุ ผมจึงถือเอาวาระครบรอบ 5 ปีของเว็บไซต์ออดิโอทีมเป็นแกนหลัก โดยกำหนดว่า หากท่านใดบริจาคเงิน 2,999 บาท ผมขอมอบทิปโทการกุศล J.J Cone (ชุดหนึ่งมี 3 ลูกพร้อมจานรอง) ไว้เป็นที่ระลึก
เงินรายได้จากการนี้ทั้งหมด ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับมาเท่าไรก็จะส่งมอบทางวัดเท่านั้น
ซึ่งต่อมาปรากฏว่าได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนๆสมาชิกเป็นอย่างดี ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมการกุศลบริจาคหลายท่าน กระทั่งทิปโทการกุศลที่ซึ่งจำกัดไว้เพียง 55 ชุด หมดลงในเวลาอันรวดเร็ว (อ่านรายละเอียดได้ในเว็บบอร์ดถามมา-ตอบไป ลำดับกระทู้ที่ 04207, 04231, 04290 และ 04307) รวมยอดเงิน บริจาคสุทธิ 192,600 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) และรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคส่วนหนึ่งด้วย
ต่อมาผมได้ประสานงานกับทางวัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี เพื่อขอนัดหมายนำเงินบริจาคพร้อมด้วยสิ่งของต่างๆที่ได้รับบริจาคผ่านเว็บไซต์ออดิโอทีม ส่งมอบวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งตรงวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550
ในการนี้ผมและคณะได้ออกเดินทางจากกรุงเทพด้วยรถตู้ (ซึ่งต้องขอขอบคุณคุณสุภดิช อากาศฤกษ์ ที่ได้เอื้อเฟื้อในส่วนนี้) ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ ไปถึงวัดพระบาทน้ำพุเมื่อเวลาใกล้เที่ยง ในขณะนั้นมีแขกเหรื่อมากมายในสำนักงานของท่านเจ้าคุณอลงกต (พระอุดมประชาทร) และได้เวลาที่ท่านเจ้าคุณจะต้องฉันเพล(เวลาเกือบเที่ยงแล้ว) แต่เมื่อท่านเจ้าคุณฯทราบจากเลขาของท่านว่า ผมและคณะได้ทางถึงวัดแล้ว ท่านก็มีเมตตา ให้เวลาแก่ผมและคณะได้ถวายปัจจัยตามที่ตั้งใจเอาไว้
ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จเสร็จสิ้นตามความตั้งใจทุกประการ
ผมในฐานะผู้ดำเนินงานเว็บไซต์ออดิโอทีมและทีมงานทุกคน ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการทำบุญทำกุศลในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงโดยสวัสดี ซึ่งนอกจากครบรอบ 5 ปีเว็บไซต์ออดิโอทีมแล้ว การทำบุญสร้างกุศลในคราวนี้ ก็เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อนถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในเดือนธันวาคม 2550
พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลแด่ข้าราชการทหารตำรวจ อาสาสมัครฯและครูซึ่งเสียชีวิตในหน้าที่การงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างไรก็ตาม, แนวทางของเว็บไซต์ออดิโอทีมซึ่งได้วางไว้ตั้งแต่เบื้องแรกของการคำเนินงานก็คือ นอกเหนือจากการที่เราจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการเล่นและฟังเครื่องเสียงต่อเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้อ่านแล้ว
ในส่วนหนึ่งเราก็มุ่งเน้นให้กลุ่มก้อนของนักเล่นนักฟังที่ได้มารวมตัวกันในเว็บไซต์ออดิโอทีม ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกชมรมออดิโอทีมหรือสมาชิกเว็บไซต์ทั่วไป ได้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นการร่วมมือร่วมใจกันบำเพ็ญคุณงามความดีให้แก่สังคมและบ้านเมือง และเว็บไซต์ออดิโอทีมก็จะยังคงยึดมั่นในแนวทางปณิธานนี้ต่อไป

ท้ายที่สุดนี้, ขออานุภาพแห่งอานิสงส์บุญบารมี ซึ่งทุกท่านได้กระทำสมบูรณ์แล้วในครั้งนี้ จงบังเกิดเป็นพลวัตปัจจัยเกื้อหนุนส่งเสริมดวงชะตาของทุกๆท่าน จงประสบพบแต่ความสุข ความเจริญ บริบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ อุดมด้วยธนสารสมบัติศิริพิพัฒนมงคล ลาภผลพูนทวี มั่งมีศรีสุข ปราศจากซึ่งโรคาทุกข์และอุปัทวอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
จงลุล่วงผ่านพ้นอุปสรรคทั้งน้อยใหญ่ได้โดยทันที
หากเป็นทุกข์กายและใจ ขอจงพ้นภัยพ้นทุกข์สู่ความสุขดังที่หวัง
ผู้ใดที่มีความสุขก็จงมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปไม่มีถดถอย พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว มีแต่ความสดชื่นเบิกบานใจ ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันตั้งอยู่ในธรรม ขอทุกท่านจงสำเร็จสัมฤทธิ์สมหวังดังตั้งใจจงทุกประการเทอญ

ด้วยความจริงใจ

 
[ เพื่อการรับชมที่สมบูรณ์ แนะนำให้ตั้งค่ารายละเอียดหน้าจอ (Screen Resolution) ที่ 1024 X 768 Pixels ]

เวปไซต์นี้รังสรรค์โดย ธนกฤต เสรีรักษ์, E-mail : thanakrit@audio-teams.com
Copyright ® 2001-2007  www.audio-teams.com All rights reserved by Audio-Teams.Com
Contact :  info@audio-teams.com